พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์

Authors

  • สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

พระธาตุ, พุทธศาสนา, ศาสนสถาน, ประวัติศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

References

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ ไม่ปรากฏ จ.ศ. เลขที่ ๖๔ เรื่องพระปฐมเจดีย์

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ ไม่ปรากฏ จ.ศ. เลขที่ ๖๕ เรื่องทรงถวายที่กัลปนาและข้าพระ

เอกสารตำนาน เลขที่ ๙๔ ตำนานพระปฐมเจดีย์ฉบับตาปะขาวรอด

เอกสารตำนาน เลขที่ ๙๔ ตำนานพระประโทณเจดีย์ ฉบับอ่อง กำลังไว

Published

2021-04-23

How to Cite

ยิ้มประเสริฐ ส. (2021). พระปฐมเจดีย์ในความเหลื่อมแห่งมโนภาพทางประวัติศาสตร์. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 12(2), 132–155. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250616