กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy