กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายโอกาสการเลื่อนชั้นของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy