ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย"

Main Article Content

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขนิษฐานันท์ ว. (2019). ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". Language and Linguistics, 28(1), 34–52. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846
Section
Articles