Return to Article Details ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำหรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และ ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม: กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3ประการในปี2011 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล