กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการบังคับใช้โทษทางอาญาตามคำพิพากษา: ศึกษากรณีพักการลงโทษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF