กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โคลงภาพยี่ปุ่น : บันทึกความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับสยามประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF