กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพลักษณ์จิ้งจอกตามทัศนะของคนจีนในแต่ละยุคสมัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF