กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงลบภายใต้วัตถุประสงค์เชิงบวก กรณีศึกษา: หนังสือท่องเที่ยวไทย (ภาษาจีน) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy