วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ่านช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้