กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล