กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดหน้าที่ในการเปิดเผยนิติสัมพันธ์และความรับผิดของผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าและบริการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล