กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร: ตำนานและบทบาทที่มีต่อชุมชนบ้านป่าสัก ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF