กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อรถแลกเงินของสถาบันการเงิน กรณีศึกษา: ทีมสินเชื่อขอนแก่น 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล