Contact

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 095-5596995
Email: journal.jdar@gmail.com

Principal Contact

ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Phone 0929154919

Support Contact

นายอภิชาติ ปามา
Phone 02-5815597, 087-9080122