กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทุนทางสังคมวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ ในแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF