กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF