กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิง ที่รับบริการศูนย์เยาวชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF