กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง: กรณีศึกษาบทเพลงของนักร้องหญิง ต่าย อรทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF