กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างชุดการสอนแบบฝึกทักษะจาจวงเหยาของกู่เจิง สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF