กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และระบบการผลิตแบบลีน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล