กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักความได้สัดส่วนกับการกำหนดเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ในสัญญาทางปกครอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล