กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักความได้สัดส่วนกับการกำหนดเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ในสัญญาทางปกครอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF