กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่พักราคาประหยัดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF