กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงการผลิตหอมแดงภายใต้มโนทัศน์ภูมิศาสตร์การเกษตร: กรณีศึกษาบ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่1 อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล