กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของทุ่งบางเขนจากจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดเสมียนนารี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล