กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF