กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชน ในจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF