กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF