กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวของประเทศไทยสู่อาเซียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF