กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครง กรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF