Return to Article Details ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบกรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส Download Download PDF