ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบกรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • Prachyakorn Chaiyakot
  • Narawadee Buakwan
  • Patarapong Kroeksakul

Keywords:

Community-based tourism, Unrest events in the deep south of Thailand, Baan Chulapornphattana 12

Abstract

          This research aimed to 1) investigate the context of community-based tourism (CBT) and 2) study how to manage community-based tourism in Baan Chulaphorn Pattana 12, which is located deep in the south of Thailand close to the northern border of Malaysia. A field survey, focus group discussions, and in-depth interviews were used to collect data. The focus groups consisted of village leaders, the CBT committee, local people, and national tourism organizations.  The study found that there had not been one incident of unrest taking place in village since violence flared up again in 2004. It was seen that tourism had three potential resources; tourism attractions, tourism activities and tourism services. The CBT administrative structure for tourism, adapted from the community forest committee, has been divided into four areas of responsibility: president, local guides, accommodation and food, and promotion of community tourism management. CBT club group shares work according to its skills and CBT in Baan Chulaphorn Pattana 12 should be more developed in terms of infrastructure, management, participation and environmentally friendly tourism activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-08-03

How to Cite

Chaiyakot, P., Buakwan, N., & Kroeksakul, P. (2017). ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบกรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส. Modern Management Journal, 14(2), 169–176. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207727