กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงในวิถีเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา กรณีศึกษา หมู่บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF