กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF