กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบแผนในการขับเคลื่อนชุมชนตักวาโดยใช้มัสยิด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF