กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF