กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาชีพครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF