กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF