กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วารสารฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF