กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (UN) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF