กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นเลิศของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF