กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรของธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ สำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF