กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทุนทางปัญญา : การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน การจัดการความรู้ และสร้างคุณค่าทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล