กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยในอุตสาหกรรม New s-curve Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล