กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดประโยชน์นิยมและหลักคุณธรรม 12 ประการของมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกกับแนวทางการสร้างประโยชน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล