กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพร้อมในการใช้งาน RPA (ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์) ของสำนักงานบัญชี ในภาคกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy