กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล