กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มอดูลพัวส์ซองเชิงเดียวที่มีมิติจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูปโดยใช้วิธีของพีชคณิตลี บนไอดีลใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มพัวส์ซอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล