กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับธุรกิจให้บริการที่พักแรม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล