กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุดผ้าเมืองล้านนา: การศึกษาพัฒนาการเครื่องแต่งกายพื้นเมือง และการใช้ภาพแทนตัวตนของคนภาคเหนือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล